KÆRE

NABOER

Der følger her lidt nyt fra Veerst Varmegruppe, hvor vi kigger på muligheden for at etablere en fælles løsning for os alle, når vi om nogle år skal skifte til en mere bæredygtig og klimavenlig varmeforsyning.

I hørte sidst fra os før sommerferien,. Siden da har vi talt med Vejen Kommune omkring projektet og også holdt møde med det rådgivningsfirma (PlanEnergi), der lavede den foreløbige analyse, som blev præsenteret til infomødet i maj. På baggrund af svarene fra de spørgeskemaer, I har udfyldt, arbejder PlanEnergi nu på et mere detaljeret forslag til, hvordan vi kan få en fælles løsning. Og vi har den aftale med kommune, at vi holder dem orienteret undervejs. 

Tilknyttet PlanEnergi er et par studerende, der læser til forsyningsingeniører på VIA Horsens, og som er gået i gang med at skrive deres bachelorprojekt om termonet. Til den opgave bruger de os som case, og de har bl.a. været herude for at lave geotermiske undersøgelser af forholdene. Projektet skal afleveres i dette semester, så vi håber at kunne få dem til at præsentere deres resultater, når vi inviterer jer til et informationsmøde i starten af det nye år.

Derfra kan vi forhåbentlig komme et skridt videre i snakken om, hvordan og til hvilken pris en fælles løsning kan etableres. Hvis dette viser sig at være for dyrt, kan et alternativ til en fælles varmeløsning være et fælles indkøb af varmepumper til os hver især.

 Mvh.

Martin, Steffen, Peter og Merete  

Slides fra mødet i forsamlingshuset den 2. maj 2023

https://admin2.e-hjemmeside.dk/upload/100169/doc/Powerpointfra2maj-1.pdf

Alternative varmeløsninger

i Vejen Kommune

På denne side vil der kunne læses Lokalrådets materialer vedrørende alternative varmeløsninger i Vejen Kommune.

Tryk på billederne for at gøre dem større, 

Webmaster Mogens Jensen . Telefon 51 35 68 78 . Email: mogens.g.jensen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk