Projektstøtteforeningen er opløst

Som vedtaget på sidste generalforsamlingen er projektstøtteforeningen i Veerst opløst og midlerne er fordelt som aftalt:

Tilskud til Veerst SG og I: 33.173 kroner

Tilskud til Veerst Bylaug: 33.173 kroner

Veerst Lokalråd - Legepladsvedligehold: 7.372 kroner

Tilskud til KFUM-spejderne i Bække: 10.000 kroner

Byen takker den vedholdende bestyrelse bag Projektstøtteforeningen!

Stavgang

i Veerst er startet

Har du lyst til at være med?

Vi mødes på

Veerst Stadion hver mandag kl 19:00.

Vel mødt

Venlig hilsen

Veerst Idrætsforening

Kirsten Landmark

FÆLLESSANG I FORSAMLINGSHUSET

Vi synger kl. 19.00 - 21.00.

I løbet af aftenen holder vi en kaffepause. Kaffen medbringer vi på skift.

Vel mødt, ingen tilmelding.

Vi synger gerne lige den sang du ønsker.


Dato:
SOMMERFERIE (opstart igen til september 2021)

Veerst SG&I

Nyhedsbrev

 

HJERTELØBERE I VEERST

Byens hjertestarter er nu registreret hos alarmcentralen 112. I den forbindelse er der oprettet to hjerteløbere som alarmcentralen vil ringe til hvis hjertetilfældet befinder sig langt fra hjertestarteren. Meningen er så at hjerteløberen skal bringe hjertestarteren til brugeren eller, i det mindste, køre brugeren i møde således at behandling kan foretages hurtigst muligt.

Byens hjerteløbere er Jacob Strunge, Benny Bøgh Hansen og Mogens Jensen.

Hjertestarteren er placeret på Forsamlingshuset, på udvendig side mod Kronborgvej. Se registreringen her: http://www.hjertestarter.dk/Kort?


 

Webmaster Mogens Jensen . Telefon 51 35 68 78 . Email: mogens.g.jensen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk