DER FOREGÅR NOGET RÅDDENT I VEERST

 

There is something rotten in Veerst

(frit efter Shakespeare)

Mangeårigt bestyrelsesmedlem og udlejer af Forsamlingshuset er meldt til Vejen Kommune

En anonym borger fra Veerst har meldt Laila Staal til Vejen kommune. Den anonyme har i et håndskrevet brev antydet at Laila tjener private penge på udlejning, rengøring og vedligehold af Forsamlingshuset i Veerst. 

Som konsekvens heraf har Laila Staal forladt samtlige frivillige poster i lokalsamfundet, med øjeblikkelig virkning.

Ifølge Facebook er Veerst-borgerne i oprør og det har fået bestyrelsen for Bylauget for Veerst og Omegen til at fremkomme med følgende udtalelse:

 

Åbent brev til vores naboer i Veerst

Det er med stor beklagelse at vi må meddele, at Laila Staal stopper, som udlejer af forsamlingshuset i Veerst, og som bestyrelsesmedlem i bylauget for Veerst og omegn.

Årsagen til, at Laila har valgt at takke af for nu er, at hun har modtaget et anonymt brev, hvori det antydes at hun tjener penge på udlejningen af forsamlingshuset.

I bestyrelsen stiller vi os undrende overfor anklagerne, da Laila har lagt en del timer, som frivillig for byen. Hun har været den drivende kraft i mange af arrangementerne både i huset, og på legepladsen. 

Hun har stået som udlejer af huset, udleveret nøgler, hjulpet under udlejningen samt rengjort huset  efter festerne. 

Som det fremgår af regnskabet, som kan ses på hjemmesiden, går pengene for udlejningen af huset samt de arrangementer, som vi afholder ubeskåret til driften af forsamlingshuset.

Det er et tab for forsamlingshuset, at vi skal sige farvel Laila, men også for byen. Og at det skal ske på denne baggrund ærgrer os rigtig meget.

 

Til Laila

Tusind tak for den store indsats i bestyrelsen. Det er et kæmpe tab for os alle her i byen. Men vi har stor forståelse for det valg du har truffet.

 

Til alle jer andre 

Husk at jeres opbakning har en kæmpe stor betydning i vores lille by ,og at falske anklager af jeres naboer har store konsekvenser, både personligt, og for byen vi bor i.

 

Med venlig hilsen 

Medlemmerne af bylauget for Veerst og omegn

Vær opmærksom på den alvorlige situation

Vejen Kommune og politiet har bedt os bringe information om alvorligheden af Corona-krisen.

Det er vigtigt at følge de regler der er udstukket af regeringen.

Vejen Kommune har daglige opslag på Facebook: 

https://www.facebook.com/pg/VejenKommune/posts/?ref=page_internal

VEERST

2020

 

  • 13. november: Ølsmagning

Nyhedsbrev

 

HJERTELØBERE I VEERST

Byens hjertestarter er nu registreret hos alarmcentralen 112. I den forbindelse er der oprettet to hjerteløbere som alarmcentralen vil ringe til hvis hjertetilfældet befinder sig langt fra hjertestarteren. Meningen er så at hjerteløberen skal bringe hjertestarteren til brugeren eller, i det mindste, køre brugeren i møde således at behandling kan foretages hurtigst muligt.

Byens hjerteløbere er Jacob Strunge, Benny Bøgh Hansen og Mogens Jensen.

Hjertestarteren er placeret på Forsamlingshuset, på udvendig side mod Kronborgvej. Se registreringen her: http://www.hjertestarter.dk/Kort?


 

Webmaster Mogens Jensen . Telefon 51 35 68 78 . Email: mogens.g.jensen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk