25.
august
2018

Mad-billetter til om aftenen

Voksne 100 kr
Børn 40 kr

Menuen er lamme-kølle og krydderskinke med salat, grillede kartofler og brød

Bestil billetter her: 28 56 53 38


 

SNARLIG NEDSÆTTELSE VED VEERST KIRKE

Som der kan læses af nedenstående mail fra Vejen Kommune vil der snarest ske en hastighedsnedsættelse på vejen forbi Veerst Kirke:

På dialogmødet d. 4. april 2018 har I bemærket, at I aldrig har modtaget resultatet af den hastighedsmåling vi foretog i oktober/november. Jeg kan se, at jeg kun har fået orienteret den borger, der bad os foretage tællingen, hvilket jeg naturligvis skal beklage!

 

Tællingen viser, at der i snit kører 530 køretøjer pr. døgn, hvoraf 15,9 % er tunge køretøjer. Gennemsnitshastigheden er målt til 46,9 km/t. Målingen viser desuden, at de 15 % der kører hurtigst kører hurtigere end 56,3 km/t.

Da tællingen både viser, problemer med høj hastighed, og at der kører temmelig mange tunge køretøjer, noterer jeg problemet på vores liste over trafiksikkerhedsfremmende projekter. Projektet vil herefter indgå i den løbende prioritering af de økonomiske midler til trafiksikkerhed.

Jeg kan desuden orientere om, at hastigheden ved Veerst Kirke meget snart bliver reduceret til 50 km/t (måske er det endda allerede sket?!). Der er således i år kommet en ny bekendtgørelse, som har gjort det muligt for Politiet, at give tilladelse til at hastigheden ved Veerst Kirke kan reduceres.

 

 Anders H. L. Pedersen 
Projekt- og trafiksikkerhedskoordinator

Diplomingeniør

 


...og der må tunes

Havetraktortræk i Veerst

Velkommen til Havetraktortræk i Veerst.

Afholdes 25/8 2018 på Veerst Stadion i forbindelse med Veerstdagen. Indledende runder fra kl. 16.30 Finalerunder fra kl.20.00

Kom med din havetraktor og deltag i det hæsblæsende ræs.

Tilmelding kan ske til Carsten Petersen på tlf/SMS tlf.: 40115637 Deltagergebyr 50,- ved tilmelding senest 24/8. Tilmelding på dagen 100,- Beløbet kan indbetales på mobilepay (Kirsten Landmark 61781265 – mrk: Havetraktortræk)

Regler for havetraktortræk i Veerst.

Al færdsel på og omkring banen er på eget ansvar. Der er ingen forsikring, der dækker evt. personskade. Hasarderet kørsel på hele området medfører diskvalificering. Det anbefales at der monteres antitipstænger på traktoren. Max 15 km/t på banen, overskridelse medfører diskvalifikation.

Banen:

Mål: Længe 30 meter, Bredde 3,5 meter og opmærkes med kridtstreger. Sikkerhedsområdet i startområdet og langs banen er min. 5 meter. Ingen publikum ved mål området (i forlængelse af banen)

Trækket:

Føreren skal respektere start- og stopsignal (rødt og grønt flag). Dommer skal respekteres og har al myndighed. Overholdes reglerne ikke, diskvalificeres føreren af dommeren. Ved berøring af kridtstreger, er trækket diskvalificeret. Hver deltager har 2 forsøg, til at kvalificere sig til Pull-Off. Såfremt traktoren kører min. 30 meter (Full-Pull) i et af de to træk, kvalificerer den sig til Pull-Off. Er der Full-Pull i første træk, får traktoren ikke et andet træk. 1. træk: Hvis gassen lægges inden 5 meter, får man et nyt træk. 2. træk og Pull-Off: Ingen mulighed for omtræk.

 

 

Havetraktor indtil 15 HK

Havetraktor åbenklasse

Fører

0-100 år

Min. 12 år

 

Fører skal kunne nå og betjene pedaler

Fører skal kunne nå og betjene pedaler

Motor

Standard fra leverandør (max 13HK)

Fri motorvalg (skal være afskærmet)

Gear/transmission

Standard - 4WD må ikke anvendes

Fri

Dæk

Standard montering fra Leverandør

Fri

Træk/kugle

Max placeret 30 cm over grundplan

Max placeret 35 cm over grundplan

Vægt

Ekstra vægtklodser ikke tilladt

Ekstra vægtklodser tilladt skal være forsvarligt

 

fastspændt

12/8 2018 Ret til ændringer forbeholdes

LOPPE-MARKED

Angående Veerst-dag den 25. august 2018


Der er mulighed for at leje en plads / stand til loppemarked for 50kr
Tilmeldning til Laila Staal på tlf 28 56 53 38

Kom frisk 😀


 

NOGET FOR DIG

VEERST DAG

HJÆLP SØGES

Så skal der gøres reklame for dette års helt store begivenhed i Veerst. Der vil d. 25. august være
Veerst Dag på stadion. Dette er igen i år et samarbejde mellem bylauget og idrætsforeningen. Der vil både være erhvervsmesse samt nogle af de normale aktiviteter i forbindelse med sportsfesten. Men denne dag har nu fået navn af
Veerst Dag! Dagen starter kl. 11:00 og er programsat til ca. kl. 21 ind til videre.
 
I forbindelse med dette har vi brug for din hjælp...., der er opgaver som vi ikke kan løfte i egne rækker og beder derfor om din hjælp for at kunne gennemføre denne dag på tilfredsstillende måde. Opgaverne er listet nedenfor, og man må meget gerne melde sig til hos mig.
 
På Bylauget, og idsætsforeningens vegne.
Martin A. Andersen.

GRATIS KURSUS I FØRSTEHJÆLP

Kursus i førstehjælp / hjertemassage og hjertestarter.

22. september 2018 i forsamlingshuset

Max. 10 deltagere på hver hold.

Hold 1: kl 13

Hold 2: kl 14

Hold 3: kl 15

Tilmelding til Laila Staal på tlf 28 56 53 38 (varighed: 45 minutter)


 

FODBOLD på Veerst Stadion hver onsdag

 

                                                                                

 

Hyggebold (fodbold for alle køn og aldre)  19:00-20:30. Kontakt Dino Jepsen på 20 46 22 02

 

 

STAVGANG 2018


 

SANG I FORSAMLINGSHUSET

Deltag i hyggelig fællessang i forsamlingshuset

onsdag den 5. september 2018 kl. 19.00

Ingen tilmelding - mød blot op!

Nyhedsbrev

 

HJERTELØBERE I VEERST

Byens hjertestarter er nu registreret hos alarmcentralen 112. I den forbindelse er der oprettet to hjerteløbere som alarmcentralen vil ringe til hvis hjertetilfældet befinder sig langt fra hjertestarteren. Meningen er så at hjerteløberen skal bringe hjertestarteren til brugeren eller, i det mindste, køre brugeren i møde således at behandling kan foretages hurtigst muligt.

Byens hjerteløbere er Benny Bøgh Hansen og Mogens Jensen som begge bor på Kronborgvej i nærheden af forsamlingshuset.

Hjertestarteren er placeret på Forsamlingshuset, på udvendig side mod Kronborgvej. Se registreringen her: http://www.hjertestarter.dk/Kort?


 

Webmaster Mogens Jensen . Telefon 51 35 68 78 . Email: mogens.g.jensen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk